De onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt. Veel dingen zijn meetbaar, zoals de toetsresultaten, maar niet alles is te meten.

De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken.

Het is belangrijk dat we als school de onderwijskwaliteit goed bewaken en proberen te verbeteren. Dit heet kwaliteitszorg. De Inspectie van het Onderwijs heeft als kerntaak om de onderwijskwaliteit te controleren.