Onze school beschikt over een modern computernetwerk. Iedere groep maakt hier gebruik van. Bovendien is er tijd ingeruimd voor leerlingen die een individueel programma volgen op de computer. We hebben de afspraak gemaakt dat internetlessen altijd onder toezicht van de leerkracht gemaakt worden.

Mediawijsheid krijgt bij ons speciaal aandacht tijdens de week van de mediawijsheid. Daarnaast komt het ook terug in sommige IPC units.

In de kleutergroepen zijn er enkele Ipads met educatieve apps voor kinderen. Binnen de school werken wij met chromebooks en laptops. Naast het werken met educatieve programma's die gekoppeld zijn aan onze methodes leren kinderen bronnen opzoeken, presentaties te maken, teksten te typen, werkstukken te maken en hun digitale kennis te vergroten.