Op de St. Antoniusschool besteden wij veel aandacht aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van kinderen en al sinds mensheugenis onlosmakelijk verbonden met het onderwijs op onze school. Wij zorgen voor goede cultuureducatie (beeldende vorming, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed) die bereikbaar is voor alle leerlingen. Voor beeldende vorming en muziek hebben we een vakleraar. De lessen passen ook goed in de verschillende units die wij behandelen tijdens de IPC lessen.

Waarom aandacht voor kunst en cultuur?

  • Het draagt bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij.
  • Het stelt kinderen in staat om hun talenten te ontplooien, laat ze kennismaken met kunst en cultuur, met esthetiek en ethiek, en leert ze gevoelens uit te drukken en betekenis te geven.
  • Het zorgt voor een eigen manier van leren en communiceren en is daarin aanvullend op andere kennisdomeinen en vakgebieden.
  • Het bevordert historisch besef, draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en stimuleert een creatieve, onderzoekende houding waarvan kinderen en jongeren een leven lang profiteren.
  • Het geeft plezier en draagt bij aan het algemene welzijn.