Wat doet de leerlingenraad?
Als school vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevordert. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen?

De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van de leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap

Begeleiding
De leerlingenraad wordt in de school door één of meerdere leraren begeleid. Deze leraar brengt namens de leerlingenraad verslag uit aan de directeur. De punten worden op de volgende leerlingenvergadering opnieuw besproken/beantwoord.

Verkiezing
Kinderen nemen voor drie jaar deel aan de leerlingenraad. In groep 6 worden tussen de zomervakantie en de herfstvakantie verkiezingen gehouden; kinderen schrijven een motivatiebrief aan de bestaande leerlingenraad. De namen worden geanonimiseerd en de kinderen van de leerlingenraad kiezen twee nieuwe leerlingen uit groep 6. Het voornaamste criterium hierbij is de motivatie om in de leerlingenraad te komen, maar ook de opzet van de brief en de netheid waarmee de brief geschreven is tellen mee.

De hele leerlingenraad gaat langs de klassen om te vertellen wie verkozen zijn. De leerlingen uit groep 6 die gekozen zijn lezen hun eigen brief voor. Hierbij wordt aangegeven wanneer de eerste bijeenkomst is (de week na de herfstvakantie).

Een vergadering van de leerlingenraad
Eén keer per maand vergadert de leerlingenraad in de periode van de herfstvakantie tot het einde van het schooljaar. Hierbij is ook tenminste één leraar aanwezig, maar deze heeft vooral een begeleidende rol. 

Twee leerlingen uit groep 7/8 zijn notulist en voorzitter. Van tevoren wordt er een agenda met gesprekspunten opgesteld. Deze wordt gemaakt door één van de leden. Meestal wordt er op de laatste vergadering al wat punten bedacht. De agenda krijgen alle leden van tevoren ook in te zien.

In de groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de leerlingenraad. Meestal brengen twee leden een bezoek aan alle klassen. Dit duurt vaak maximaal 5 minuten. De notulen worden naar de directie gemaild en indien nodig door twee leden besproken tijdens de personeelsvergadering.