De St. Antoniusschool is een eigentijdse basisschool in het hart van Amsterdam, dichtbij de Nieuwmarkt. Op onze school gaat leren hand in hand met een onderzoekende, nieuwsgierige houding en met ontwikkeling van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

De basis van ons onderwijs en onze organisatie vatten we samen in onze vijf kernwaarden:

Plezier
Plezier is een basishouding. Bij ons ervaart iedereen dat leren leuk is. Kinderen leren hoe ze de wereld om hen heen op een positieve manier kunnen benaderen.
Samen 
Samen met leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen zijn we er verantwoordelijk voor dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Zo maken we de school tot een inspirerende leeromgeving, waar iedereen optimaal tot zijn of haar recht komt.
Nieuwsgierig 
Wij stimuleren de aangeboren nieuwsgierigheid en creativiteit. We dagen hen uit om op zoek te gaan naar nieuwe ideeën, ontdekkingen en oplossingen.
Verantwoordelijkheid 
Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, de anderen en de wereld om hen heen. We leren te reflecteren op eigen gedachten en handelen, om zo bewust te worden van autonomie en verantwoordelijkheid.
Ontwikkeling
Op onze school willen we dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten en andere betrokkenen. Dit doen we door iedereen te blijven uitdagen op zijn of haar niveau.