Onze visie

De St. Antoniusschool is een eigentijdse basisschool in het hart van Amsterdam, dichtbij de Nieuwmarkt. We zijn een school waar in al hun diversiteit kinderen, ouders en opvoeders, leraren en alle andere medewerkers van de school elkaar ontmoeten om tot leren en ontwikkeling te komen. Een plek waar iedereen zich niet alleen veilig voelt, maar zich ook thuis voelt.

Wij bieden een rijke leeromgeving waarbij we, naast het werken aan de kerndoelen, inzetten op een brede oriëntatie voor onze kinderen. Samen werken we aan het ontwikkelen van kennis, talenten en kwaliteiten, waarbij de kinderen leren om op een positieve en volwaardige manier deel uit te maken van de samenleving.

We stimuleren de kinderen om een zelfstandige en kritische houding te ontwikkelen. Dit stelt hen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en eigenaarschap te tonen. Door dit gevoel van autonomie en bekwaamheid worden kinderen gemotiveerd om te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

Vertrouwen en verbinding, groei en talentontwikkeling, eigenaarschap en verantwoordelijkheid, plezier en enthousiasme zijn onze kernwaarden.

Onze kernwaarden​​​​​​​

Plezier en enthousiasme
We creëren een fijne werkomgeving met een positieve ongedwongen sfeer. Kinderen kunnen zo elkaars kwaliteiten, interesses, en creativiteit op een spontane manier leren ontdekken. Dat zorgt voor plezier en enthousiasme bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Door te voldoen aan de drie basisbehoeften: relatie (ik hoor erbij), autonomie (ik kan het zelf) en competentie (ik kan het) raken kinderen gemotiveerd om te groeien. We vinden het belangrijk dat kinderen een zelfstandige en kritische houding ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en eigenaarschap te tonen. 

Vertrouwen en verbinding
We streven we naar een veilige en positieve omgeving waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich gewaardeerd, gehoord en gezien voelen. We staan voor verbinding, waarbij we samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en individuele kwaliteiten benutten. Door samen te werken en te vieren, creëren we een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich onderdeel voelen van een groter geheel.

Groei en talentontwikkeling
We stemmen ons onderwijs af op de leerbehoeften van onze kinderen, wat resulteert in een omgeving waarin zij worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en gemotiveerd zijn om te groeien. Door middel van gerichte feedback moedigen wij de kinderen aan en geven we inzicht in hun leerproces, zodat ze in staat zijn om hun eigen doelen vast te stellen of bij te stellen.