De tussenschoolse opvang wordt geregeld door Zahra Achhoud (eigenaar BSO De Antoontjes). Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de TSO. Ieder kind kan op de St. Antoniusschool overblijven. De overblijf is in de eigen groep. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zahra. Zij is te bereiken op 06-81906494.

Registratie van de TSO
Aan het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen die gebruik maken van de TSO een inschrijfformulier mee naar huis. Deze kunnen de ouders invullen en retourneren.