Bij de meeste vakgebieden vindt toetsing plaats binnen de lesmethode. Voor leerlingen met specifieke aandacht worden, afhankelijk van de hulpvraag, ook andere toetsen afgenomen. Twee keer per jaar gebruiken we de methode onafhankelijke toetsen van Cito. De resultaten van de St. Antoniusschool liggen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde.

De leerlingen van de groepen 8 maken elk jaar de Centrale Eindtoets. De uitslagen van de laatste drie jaren zijn te vinden in onderstaande tabel. Het betreft de zogenaamde LG score. Dat is de geschatte score wanneer alle deelnemende scholen hetzelfde percentage gewichtsleerlingen zou hebben. Hierbij wordt er dus rekening gehouden met de kenmerken van de leerlingen op de St. Antoniusschool.
 

schooljaar

​schoolscore

​landelijk gemiddelde

2020-2021

535,4 534.5

2021-2022

540,8

​537.2

2022-2023

537,0

534,7

 

 
 Onderwijsinspectie 
De St. Antoniusschool staat onder toezicht van de onderwijsinspectie en voldoet aan de normen van het ministerie van OC&W. De onderwijsinspectie controleert scholen nu via het onderzoek scholen en besturen. De resultaten en ontwikkeling vormen voor de inspectie geen aanleiding tot nader bezoek op onze school en daarmee heeft de school een voldoende predicaat.

Voor meer informatie over onze school op de website van de onderwijsinspectie kunt u hier terecht.