Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1, zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van registratie.
  Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 • uw kind zit op een IKC;
 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van www.bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit op onze school krijgen. 

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste datum voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor kinderen geboren tussen:

 • 2 november 2023 voor kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020
 • 7 maart 2024 voor kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020
 • 6 juni 2024 voor kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021
 • 7 november 2024 voor kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzing plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.

 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een KindCentrum (KC, IKC, DKC) én heeft de school als voorrangsschool.

 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband vooronbepaalde tijd.

 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in Amsterdam.* 

  Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

 7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

 8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldingsgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 244 6345 of stuur een e-mail naar toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Zij-instromers
Zij-instromers zijn kinderen, die tijdens hun schoolloopbaan van school veranderen. Indien u belangstelling heeft voor de St. Antoniusschool, dan is het verstandig om een afspraak te maken met de directie van de St. Antoniusschool
Indien u graag wil overstappen naar de St. Antoniusschool, dan hangt een daadwerkelijke plaatsing af van de volgende factoren:

 1. Is er plaats in de betreffende groep ? Maximaal aantal leerlingen is 30.
 2. Het aantal zorgleerlingen in de groep
 3. Mogelijkheden van extra ondersteuning en individuele begeleding
 4. Omvang en aard van eventuele anbulante begeleiding
 5. Deskundigheid en inzet leraren
 6. Aanwezigheid van RT
 7. (Technische) aanpassingen van school en lesruimte.

Wij zullen altijd informatie inwinnen bij de huidige school. Mocht uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig hebben, zullen wij kijken of we deze kunnen bieden. Ook de samenstelling van de huidige groep op de St. Antoniusschool met betrekking tot de zorg kan een rol in spelen in het wel of niet plaatsen van uw zoon of dochter.

Wij handelen conform de huidige richtlijnen met betrekking tot de zorgplicht bij het aanmelden. Deze zorgplicht geldt voor alle basisscholen in Nederland.

Het komt een enkele keer voor dat ouders vier weken voor de zomervakantie contact met ons opnemen. Wij kunnen in dat geval niet garanderen dat de gehele procedure voor de zomervakantie wordt afgerond.

Folder naar de basisschool in schooljaar 2023-2024

Voorkeursformulier naar de basisschool in schooljaar 2023-2024