Wat is een klassenouder?

Een klassenouder is een belangrijke schakel tussen de leraar en de ouder(s) van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om administratieve- en organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leraar ondersteunt. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten en benadert ze dus als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.

Wij kiezen voor twee klassenouders per groep. Dat is handig, omdat je elkaar op die manier kunt helpen en eventueel vervangen. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is dat je kind wel in de desbetreffende groep zit. Klassenouder ben je voor tenminste één jaar.

De taken van een klassenouder

Voordat je definitief besluit om klassenouder te worden is het goed om te weten wat er ongeveer van je verwacht wordt. Hieronder de belangrijkste taken van een klassenouder:

  • Je helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Denk bijvoorbeeld aan excursies, uitstapjes, een groepfeest, verjaardag of afscheid van de leerkracht
  • Je ondersteunt de leerkracht bij activiteiten van de klas. Dit hoef je natuurlijk niet altijd zelf te doen, je kan ook ouders uit de groep hier voor vragen.
  • Je besteedt aandacht aan de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of de geboorte van een broertje of zusje.
  • Je betrekt nieuwe ouders bij de school en de groep.
  • Je vangt signalen op van de ouders die je spreekt. Bijvoorbeeld als er onvrede heerst of als er zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreek jij vervolgens weer met de leerkracht.
  • Je bent de centrale schakel in de communicatie van ouders naar leerkracht en andersom.
  • Je vertegenwoordigt de groep tijdens de vergaderingen van de Ouderraad.