De Ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Zij is het klankbord voor alle ouders en coördineert een groot deel van de activiteiten waarvoor ouderhulp onmisbaar is. Daarnaast is de Ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van het schoolfonds van de Vereniging Ouders Sint Antonius. Voor de Ouderraad wordt jaarlijks per groep een ouder afgevaardigd en de ouder vertegenwoordigt daarmee de ouders van een groep. De Ouderraad vergadert één keer per maand ‘s avonds op school, waarbij ook de directeur aanwezig is en op verzoek een ouder uit de Medezeggenschapsraad.

Oudervereniging Sint Antonius
Lastageweg 50
1011 DB Amsterdam
e-mail ouderraadantonius@gmail.com
KvK-nummer 34366147