Naast de reguliere lessen wordt er op de St. Antoniusschool van alles georganiseerd. De schoolreisjes, de avondvierdaagse, de bibliotheek, het zomerfeest, de sportdag, de intocht van Sinterklaas en de Koningsspelen.  Allemaal activiteiten waarbij ouderhulp onmisbaar is en die vanuit één centraal punt, de Ouderraad, gecoördineerd worden.

Coördineren is hier nadrukkelijk niet hetzelfde als organiseren; het doel van de Ouderraad is om het geld dat via de vrijwillige ouderbijdrage op een verantwoorde manier te besteden zodat alle kinderen uit alle groepen er plezier van hebben. En dat uit zich onder andere in de jaarlijkse activiteiten die hierboven genoemd zijn, maar we staan open voor aanvullende suggesties! 

We streven in de Ouderraad naar een vertegenwoordiging van 1 ouder per klas en vergaderen eens per 6 tot 8 weken in de avonduren. Hierbij is de directeur ook aanwezig. We zijn altijd op zoek naar inspirerende versterking! Aanmelden kan via stantonius.directie@askoscholen.nl

Omdat voor veel van de activieiten geen vergeoding vanuit de overheid wordt gegeven en we ons onderwijs wel aantrekkelijker willen maken, vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt elk jaar door de Ouderraad vastgesteld.

De ouderbijdrage voor 2023-2024 is vastgesteld op €75,00 per kind per jaar. Het is wettelijk bepaald dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Ouders die een stadspas hebben, kunnen deze gebruiken om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. U kunt met de pas van uw kind(eren) langskomen bij de administratie of de directie.

Voor ouders die geen mogelijkheid zien om de ouderbijdrage te betalen en niet beschikken over een stadspas zijn er wellicht andere mogelijkheden. Hiervoor kunt u bij de directeur terecht. Kinderen waarvan de ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen zullen hier geen hinder van ondervinden.

Oudervereniging Sint Antonius
Lastageweg 50
1011 DB Amsterdam
e-mail ouderraadantonius@gmail.com
KvK-nummer 34366147