Naast de reguliere lessen wordt er op de St. Antoniusschool van alles georganiseerd. De schoolreisjes, de avondvierdaagse, de bibliotheek, de fancy fair, sportdag, de intocht van Sinterklaas, de Koningsspelen… Allemaal activiteiten waarbij ouderhulp onmisbaar is en die vanuit één centraal punt  - de Ouderraad - gecoördineerd worden.

Coördineren is hier nadrukkelijk niet hetzelfde als organiseren; het doel van de Ouderraad is om het geld dat in het schoolfonds zit op een verantwoorde manier te besteden zodat alle kinderen uit alle groepen er plezier van hebben. En dat uit zich onder andere in de jaarlijkse activiteiten die hierboven genoemd zijn, maar we staan open voor aanvullende suggesties! Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een thema-avond georganiseerd over mediawijsheid, dit jaar gaan we het schoolplein vergroenen.

We streven in de Ouderraad naar een vertegenwoordiging van 1 ouder per klas en vergaderen eens per 6 tot 8 weken in de avonduren. Hierbij is de directeur ook aanwezig. We zijn altijd op zoek naar inspirerende versterking! Aanmelden kan via stantonius.directie@askoscholen.nl

Oudervereniging Sint Antonius
Lastageweg 50
1011 DB Amsterdam
e-mail ouderraadantonius@gmail.com
KvK-nummer 34366147