Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen en teamleden heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen (en teamleden). We doen dit, omdat wij hen willen opvoeden tot verantwoorde (wereld)burgers.

Kinderen moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De leraren en de intern begeleider bespreken de ontwikkeling van de leerling en de groep tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking

Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen én teamleden leren goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze ambities zijn:

  • Onze school volgt structureel en systematisch de sociaal-emotionele ontwikkeling m.b.v. Zien!
  • De methode KiVa wordt structureel ingezet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die ‘meedoen’, die actief betrokken willen zijn bij de samenleving en die gericht zijn op samenwerking
  • Wij richten ons op de algemene ontwikkeling van leerlingen en wij geven hen culturele bagage mee voor het leven (waarbij wij ook de ouders zoveel mogelijk proberen te betrekken
  • De school zorgt voor de veiligheid (sociaal, fysiek en psychisch) van de leerlingen en teamleden
  • De school bevraagt de leerlingen jaarlijks m.b.t. het welbevinden en betrokkenheid op school
  • De school bespreekt haar kwaliteit regelmatig met de leerlingenraad
  • De school bevraagt de medewerkers en ouders regelmatig m.b.t. de veiligheid & tevredenheid op school